Değerleme Süreci

Hedeflenen Pazarların Boyutu ve Kullanım Süresi: IP değerlemenin temeli; geçerli ve potansiyel ürün pazarlarıdır. Eğer hedef pazarlar olgun ise pazarların boyutunun genellikle ticari kaynaklardan tahmin edilmesi kolay olarak görülmektedir. İleride hedeflenen geliştirme ise daha karmaşıktır. Civardaki pazarların belirlenmesi veya önceki ürün jenerasyonu üzerinde çalışılması fayda sağlayabilmektedir.

 

İlk Diferansiyasyon Değeri: Patentlerin değeri esas ürün veya buluşun değerinden ayırt edilmelidir.  Eğer herhangi bir diferansiyasyon değeri yoksa patentlerin çok da fazla değeri olmaz.

 

Diferensiyasyonun Sürdürülebilirliği: Patentleşmiş buluşların pek çoğu belli bir süreden sonra hükümsüz hale gelir veya patentin süresi dolar ve korumasını kaybeder. Patentleşmiş özellik, ürünler pazarda hala var olsa bile diferansiyasyon değerini kaybedebilir. Bundan ötürü mal piyasası kullanım süresine ilaveten, patentleşmiş özelliğin kullanım süresinin önceden tahmin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Teknolojik Kullanım Süresi: Olgun bir teknolojiye bağlı buluşa başvurmak, uygulanabilirliği kesin olmayan ve ham bir teknolojinin gelişimine bağlı kalan bir buluşa başvurmaktan daha iyidir.

 

 

1-     KİMLER FAYDALANABİLİR?

 

Farklı değerleme yaklaşımlarıyla, eğer hedef kitle ümit edilen buluşçulardan, iç yönetimden ve araştırma geliştirme şirketlerinden ve bunun gibi unsurları içeren kuruluşlardan oluşmaktaysa değerleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2-     HİZMET SAĞLAYICILAR:

 

Değer biçen kimsenin değerleme alanının herhangi bir kısmında uzmanlığı olabilmektedir ve bu, değer biçen uzmanın değerlemeyi yaparken kullanmış olduğu metot seçimini etkileyebilmektedir.  Bu koşullar altında değerleme önyargı ile yapılabilmektedir.

 

Değerleme yapabilecek bazı taraflar aşağıda belirtilmiştir.

 

IP bazlı şirketler, teknoloji ve araştırma şirketleri, teknoloji transfer yöneticileri ve uzmanları, araştırma görevlileri, yöneticiler ve dekanlar, devir uzmanları, araştırma ticarileştirme direktörleri, lisanslama yöneticileri ve uzmanları, finans uzmanları, tüzel lisanslama müdürleri ve IP değerlemeye ilgisi olan diğer kimseler.

 

3-     ÖN DEĞERLEME

 

IP değerleme ihtiyacı, zamane şirketlerinde ekonomiyi maddi varlıklardan çok manevi varlıkların temsil etmesi ile bağlantılıdır. Manevi varlıklar ve IP hakları son zamanlarda şirketlerin en değerli varlıkları olarak görülmektedir. Bu durumun özellikle buluş yoğun girişimlerde ve küresel ekonomik boyutlarda varlık gösteren diğer girişimlerde doğruluğu kanıtlanmıştır.  IP değerleme yeni kapsamlı iş yönetimi sistemlerinin anahtar elementidir.

 

4-     RAPOR

 

IP değerleme hakkında birçok metot ve birçok bilirkişi olduğu için değişik profesyonel eğitim ve anlama düzeyleri ile IP değerleme raporlarının ne içerdiği ve değerlemenin nasıl yürütüldüğü hakkındaki tutarlılık pek de fazla sayılmaz. Bazı raporlar; arka plan indeksi, kullanılmış veri tabanları ve iş hükümlerini içerir. Diğerleri ise değer tahminleri ve değerlenecek IP'nin türü hakkında daha az bilgi temin etmektedir. IP değerleme standartları, standart bir IP değerleme raporunun ne içermesi gerektiğini tanımlayarak tutarlılığı geliştirebilmektedir. Fakat bu standartlar tek başına tutarlılık konusunda yine de yetkin bir ilerleme sağlayamamaktadır.

 

5- LİSANS

 

 

A) IP Değeri ve Varlıklarını Maksimize Etmek için Lisans ( Lisans Verenin Perspektifinden ) 

Son yıllarda çoğu markalar ve telif hakkı işlemlerinden oluşan küresel lisanslama faaliyetleri için milyar dolarlar üretilmiştir. İyi düşünülmüş ve idare edilmiş bir lisanslama programı, IP sahibine hem varlıklarından ciddi bir ek gelir temin etmeye hem de sahibin haklarının sahasını dolayısıyla değerini artlırmasına olanak sağlar. Fakat şirketin varlıklarında ters etkileri olan bazı potansiyel lisanslama tehlikeleri bulunmaktadır ve bunlar sadece şirketin varlıklarında değil, aynı zamanda bütün iş dünyasında etkili olabilmektedir. Bu panelin keşfellikleri: Başarılı bir marka ve telif hakkı lisanslama programının potansiyel yasal değeri ve iş değeri Lisanslama Fırsatları bulma ve değerleme ve bunların potansiyel ederini belirleme Lisanslamanın yasal riskleri ve iş dünyasındaki risklerinin dez avantajlannın tanınması Gerekli ve arzu edilen lisans terimlerinin ayırt edilmesi Lisans kabulünden sonra gerekli çalışmadır.

 

B) IP Değeri ve Varlıklarını Maksimize Etmek için lisans ( Lisans Alanın Perspektifinden ) 

IP lisanslama hem savunmaya dayalı hem de ileriye etkili olabilmektedir. Patent kalitesinde ve dava önerilerinin neticesindeki belirsizlikte sözde ihlalci olmaktansa lisans veren olmak daha iyidir. Fakat IP lisanslama tercihi için bugünkü hızlı iş çevresinde başka nedenlerde mevcuttur. Bu panelin keşfettikleri: Bir lisanslama stratejisini uygulamak ve kurumsallaştırmak gelecekteki rakipleri önceden belirler ve etkili rekabet için teknoloji açıklannı doldurur, bir bakıma organizasyona yıllarca hizmet eder. Önalımsal lisanslama için doğrulanabilir bir risk/ödül yaklaşımıyla yönetimi devretmek Lisans ödemelerini ciro ve tespit etmek için çeşitli değerleme teknikleri kullanmaktır.