Neden Değerleme?

Günümüzde sınaî mülkiyet(IP) dediğimiz marka ve patent alanında yapılmış olan tesciller belirli bir düzeye ulaşmıştır. Yapılmış olan bu tescillerin bir kısmı etkisiz bir şekilde kullanılmamakta bir kısmının da nasıl değerlendirileceği bilinmemektedir. Bizler bu tescillerin yatırım aracı olarak kullanılmasını hedeflemekteyiz.

 

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları(IP) yönetimi de diyebileceğimiz bu durum, planlamayı ve strateji oluşturmayı gerektirmektedir. Tescil hakkı sahipleri atıl durumdaki bu varlıkları için lisans verebilir yada satabilirler. Pazarda ürünlerin taklit edilmesi durumunda açılacak davalarda tazminat hesaplamaları için ihtiyaç duyulur. Ayrıca şirketlerin yatırım hesaplamalarında ve finansal raporlarında sahip oldukları maddi varlıkların değerinin tespiti için yine  değerleme gerekmektedir.