Barkod

Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yanyana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.

 

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) Nedir?

 

Ticari ürün, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetdir. Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veritabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture - Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır. 

Ürünlerini perakende satış noktasında satmak isteyen firmanın TOBB-GS1 Türkiye'ye başvurusu sonucunda, firmaya ihtiyaca göre 7,  8  ya da 9  basamaklı bir GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Firma ürünlerini, öneki 7 basamaklıysa 00001'den, 8 basamaklıysa 0001'den, 9 basamaklıysa 001'den başlayarak numaralandırır ve numaralandırmaya ardışık olarak devam eder (001, 002, 003, 999 gibi). Firma tarafından üretilen bu ürün numaraları GS1 Firma Önekinin sonuna eklenir ve böylece GTIN'in ilk 12 basamağı oluşturulmuş olur. GTIN numarasının 13. ve son basamağı kontrol basamağı adı verilen bir basamaktır ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.