Kalite Yönetim Sistemleri

1-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı işletmelerin sunduğu ürün ya da hizmetin kendisi için hazırlanmış bir standart olmayıp işletmenin müşteriye belirli kriterlere uygun bir şekilde hizmet ya da ürün verebilmesi için gerekli yönetim adımlarını ve asgari koşulları tanımlar ve işletmenin yönetim sistemi ile ilgilidir.

 

2-ISO 14001: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların çevresel risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır.

 

3-ISO 13485: ISO 13485, Tıbbi cihaz üreticilerinin mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve oluşabilecek uyuşmalıklarda yasal bir güvence oluşturmak için oluşturulmuş bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

 

4-ISO 22000: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından yayınlanmış gıda hijyeni ve güvenliği alanında yasal zorunluluklar, üretici ve dağıtıcı sorumluluklarını ve yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri içeren tüketicinin korunmasına yönelik bütün uygulamaları içeren izlenebilirlik esaslı bir yönetim sistemi standardıdır.