Telif Hakları

Fikir ve Sanat Eserleri: Eser; Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.


Fikir ve Sanat Eserleri hukuku, eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. Fikir ve Sanat eseri üzerindeki haklar, eser sahibinin maddi menfaatlerini tecavüzlere ve sömürülere karşı korur; ayrıca eser sahibine, eserinden ekonomik yararlanma olanakları sağlar; eser sahibinin izni olmadan eserin alenileşmesine ve değiştirilmesine engel olur ve onun eser sahibinin isteğine uygun bir şekilde sahibinin adıyla veya müstear bir adla ya da anonim olarak kamuya sunulmasını gerçekleştirir. Bu hak sahibine eseri üzerinde maddi ve manevi anlamda tasarruf yetkisi bahşeder

 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri:

 

1.İlim ve Edebiyat Eserleri
2.Musiki Eserleri
3.Güzel Sanat Eserleri
4.Sinema Eserleri
5.İşlenmeler ve Derlemeler
6.Bilgisayar Programları
7.Alenileşmiş ve Yayınlanmış Eserler 

Bil-kod: Bil-Kod bilgisayar kodlamalarına alınan bir kod numarasıdır.

Şahıs Başvurusu: Başvuru sahibi şahıs ise, şahsın tarafına bilgisayara kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe,

Firma Başvurusu: Başvuru sahibi firma ise, firmanın bilgisayara kod numarası tahsis edilmesi talebinin yer aldığı dilekçe ve ticaret odası faaliyet belgesi.