Bireysel Tercihler

Madrit Protokolü, CTM, OAPI UNION gibi çeşitli anlaşmalar ile oluşturulan birlikler dışında kalan ülkelerde, marka tescil başvuruları bireysel olarak ilgili ülkenin patent ve trade mark ofisi nezdinde dosyalanabilmektedir. Bireysel olarak dosyalanan yurt dışı marka tescil başvurularında ücretler, başvuru işlem aşamaları, ve belgeye bağlanma süresi ilgili ülkenin yerel mevzuatına göre değişmektedir.


Marka haklarınızın yurt dışında korunması ile ilgili olarak, marka başvurularınız dünyanın her ülkesinde konusunda uzman personelimiz ve yurt dışındaki avukatlarımız aracılığıyla en ekonomik ve en hızlı bir şekilde dosyalanabilmekte ve tescil işlemleri sonuçlandırılabilmektedir.

 
Geri