Patent/F.Model Üzerindeki İşlemler

Patent/F.Model Adres,Nevi ve Unvan Değişikliği: Patent/F.Model sahipleri adres ve ünvanlarındaki değişiklikleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Devir: Patent/Faydalı model devri; patent/faydalı model sahibinin tescilli patent/faydalı model haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, patentin/faydalı modelin devri yazılı olarak hazırlanan devir sözleşmesi ile yapılır. Patent/faydalı model devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve Sicil'e kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Lisans: Tescilli bir patentin/faydalı modelin kullanım hakkı (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Patent/faydalı model üzerindeki lisansın Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve Sicil'e kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

 
Geri