Tasarım Üzerindeki İşlemler

Tasarım Adres,Nevi ve Unvan Değişikliği: Endüstriyel tasarım sahipleri adres ve ünvanlarındaki değişiklikleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Devir: Tasarım devri; tasarım sahibinin tescilli tasarım haklarının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, tasarımın devri yazılı olarak devir sözleşmesi ile yapılır. Tasarımın devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

Lisans: Tescilli bir endüstriyel tasarımın kullanım hakkı (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Endüstriyel tasarım üzerindeki lisansın Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

 

 
Geri