Tasarımda Yenilik ve Ayırt Edicilik

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için öncelikle yeni olması gerekmektedir.


Yenilik Nedir?

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.Tasarım,başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarım yeniliği etkilenmez. Dolayısıyla,bir sene önceden piyasaya sunulmuş ürünler yeni olmadığı ve bilindik bir tasarım olduğu gerekçesiyle koruma kapsamına giremez.Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için ayrıca ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.


Ayırt Edicilik Nedir?

Endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır

 
Geri