Buluş konusu ürünlere vergi teşviki

‘6518 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre patent hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya satışı sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun üretime tabi tutularak pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların %50’si için kurumlar vergisi veya gelir vergisi alınmayacaktır. Ayrıca lisans ve devir işlemleri de Katma Değer Vergisinden istisna tutulacaktır. 

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak olan vergi istisnasından faydalanmak için buluşun ortaya çıkmasındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetinin ve üretimin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması ve buluşların 551 Sayılı KHK kapsamında incelemeli patent belgesi veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi almış olması gerekiyor. ‘


 
Geri