Rüçhan Hakkı

Rüçhan (Öncelik) Hakkı, marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinde yapılmış bir başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya gösterimden doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde kullanılmalıdır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan (öncelik) hakkı sona erer.


Rüçhan (Öncelik) hakkından, marka tescil ettirilebilecek ülkelerin herhangi birinde, yetkili makamlara bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları marka tescil başvurularını veya ülkelerde açılan resmi sergilerde mal veya hizmetlerini sergilediklerini belgeleyen ve marka başvurusu yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilir. 

Buna göre, marka başvurusu yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler, başka ülkelerde marka tescil başvurusu yaptıklarını veya mal ve hizmetlerini resmi sergilerde gösterime sunduklarını süresi içersinde belgelemeleri koşuluyla Türkiye'de rüçhan (öncelik) hakkından yararlanabilirler.

 
Geri