Patent/F.model ile Korunamayacak Buluşlar

 

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent/f.model verilemeyecek konular:

a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, Bilgisayar yazılımları;

d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 

e) bendinde ki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.


Patentle korunamayacak buluşlar:

a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslaradayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

 
Geri